Babyer – Kiropraktisk Center Sydfyn

Som kiropraktorer er vi eksperter i undersøgelse og behandling af bevægeapparatet samt i barnets motoriske udvikling. Dysfunktioner i ovenstående kan have stor indflydelse på barnets velvære.

I Kiropraktisk Center ser vi børn med mange forskellige problemstillinger. Det kan være et barn der græder meget, har svært ved at die, har søvnproblemer, har ondt i maven, har begrænset bevægemønster, asymmetriske fejlstillinger i kroppen med mere.

Ovenstående problemstillinger kan have flere årsager. Vores udgangspunkt er bevægeapparatet. Derfor undersøger vi barnet og ser bl.a. efter fejlstillinger, indskrænkede bevægemønstre eller andre biomekaniske forhindringer. Ofte finder vi en låsning(biomekanisk dysfunktion) eller begrænsning i bevægeapparatet, hvilket kan være årsagen til barnets ubehag.

Dysfunktionen kan bl.a. være opstået under graviditeten, fødslen, i forbindelse med traume eller lignende. KISS/KIDD er en diagnose der ofte stilles for disse børn.

Hvordan foregår behandlingen?

Hvis vi finder en biomekanisk dysfunktion, behandler vi denne ved meget lette og præcise tryk og/eller ved brug af Activator. Behandlingen tilpasses selvfølgelig barnets alder og størrelse. De fleste børn behandles 3-4 gange og oplever meget få bivirkninger – utilfredshed som værende den værste.

Hvis et barn har brug for støtte i forhold til korrekt udvikling af bevægemønstre, anviser vi motorisk træning som forældrene kan lave sammen med barnet.

Det er også vigtigt for os, at informere forældrene om deres barns diagnose, konsekvensen heraf samt hvad de selv kan gøre hjemme.

Behandlingen afhjælper de dysfunktioner der blev fundet ved undersøgelsen. Når barnet kan bevæge sig frit, skabes optimale forhold for barnets udvikling. Endvidere fjerner behandlingen ofte symptomer som ubehag, utrøstelig gråd, søvnproblemer, ammeproblemer, asymmetri mm.

Barnets udfordringer 0 – 1 år

Skævt baghoved

SKÆVT BAGHOVED
Hvis barnet i øvrigt er sundt og raskt, er skævt baghoved eller plagiocephali oftest ufarligt for barnet og delukkende et kosmetisk problem. Det vil sige, det er et problem, som kan ses, men som ingen betydning har for f.eks. barnets hjernefunktion.

ÅRSAG
Den nederste del af en nyfødts kranie (os occiput) er i 4 dele. De 4 dele er i princippet fastlåste, men hvis en baby ligger på den samme måde hele tiden, kan de 4 dele ”forskydes” i forhold til hinanden og den flade i stedet for en rundet del af kraniet opstår.
Jeg er af den opfattelse, at årsagen til, at babyen kun vil ligge på en bestemt måde, oftest er, at babyen har en fejlstilling i de øverste nakkehvirvler – næsten som et nakkehold – som bevirker, at det f.eks. kun kan kikke til den samme side.

RISIKOFAKTORER
Hvad er så årsagen til denne fejlstilling i de øverste nakkehvirvler?
Det er sjældent to babyers historier, er ens. Men ved gennemgang af babypatientjournaler har det alligevel vist sig, at der er nogle episoder, som er gennemgående:

 • Trang plads i livmoderen
 • Er taget med sugekop
 • Er taget med tang
 • Måtte ’presses ud’ med eksternt tryk på maven
 • Var udsat for manuel træk (fx vanskelig skulderforløsning)
 • Er født ved kejsersni
 • Er født med ansigtet først(stjernekigger)
 • Sædefødsel
 • Fødselsvægt større end 4000 g
 • En meget hurtig fødsel

Der lavet nogle forskningsmæssige studier om, hvorfor babyen får skævt kranie. Således står der i en artikel i Ugeskrift for Læger fra 2011/9, at der er følgende risikofaktorer for udvikling af lejrings skævhed eller fladt/skævt baghoved (I det nedenstående står som årsag a. sove på ryggen. Det skal pointeres, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at babyer sover på ryggen for at forebygge vuggedød. Der står som årsag d. drengebarn. I vores klinik en ligelig fordeling af drenge- og pigebørn!)

 • Sove på ryggen
 • Favoritside (kikker helst/kun til den samme side)
 • Bliver holdt i den samme arm altid
 • Drengebarn
 • Forsinket bevægelsesudvikling
 • Nedsat nakkebevægelighed
 • Ligger for lidt på maven
 • Førstefødt
 • Flere fødselbarn – f.eks. tvilling eller trilling
 • For tidlig født

Forældre til et barn med skævt kranie nævner ofte nogle af nedenstående symptomer eller årsager
Babyen er født med skævt kranie. Skævheden er sandsynligvis opstået, f.eks. fordi barnet igennem længere tid har ligget skævt eller fastklemt langt nede i bækkenbunden måske op mod skambenet.

Barnet har favoritside og hvis forældrene har forsøgt at tvinge barnets hoved til den modsatte af favoritsiden gav det anledning til gråd.

Det er ofte sundhedsplejersken som har opdaget det skæve kranie, fordi det bliver dannet ganske langsomt, og derfor ikke opdages af forældrene

 • Babyen vil sjældent ligge på maven uden gråd
 • Babyen har ofte et favoritbryst at die fra
 • Babyen har svært ved at die i længere tid af gangen
 • Nogle babyer har skævt baghoved kombineret med kolik/gråd, andre er meget stille babyer, hvis eneste problem er, at det ligger asymmetrisk

De forældre, der henvender sig i Kiropraktisk Center med et barn med skævt baghoved, har forgæves gjort, hvad de kunne for at undgå at deres baby fik skævt kranie. Men hvad kan man som forældre gøre for at undgå det skæve kranie, både hvis man har mistanke om, at babyen har en favoritside (og derved hele tiden ligger på den samme side af kraniet), eller det skæve kranie allerede er opstået?

Kiropraktisk behandling måske kombineret med træning, som forældrene bliver anvist, medfører ofte, at barnet ophører med at have favoritside. Derved kikker det igen til begge sider og ligger selv hovedet symmetrisk igen.

I nogle tilfælde er hovedet så asymmetrisk, at baghovedet har en lille kant, som babyen ikke kan dreje over. Da anbefaler vi at købe en hjertepude, så babyen i første omgang kommer til at ligge lige. I stedet for en hjertepude kan forældrene også lægge en pose ris eller noget lignende tungt på den side af barnets hoved, som det drejer hovedet til, således at det ikke kan dreje hovedet så langt over mod favoritsiden, hvis barnet har en favoritside, er det i første omgang vigtigt at babyen lærer at kikke lige op i luften.

Erfaringen viser, at når først en baby har lært at kikke lige op, så har forældrene nemmere ved at motivere det til begge sider vær tidligt opmærksom på problemet. Babyens kranie er nemmest at få tilbage til normal runding i dets første levemåneder, men det kan lade sig gøre helt op til 1års alderen.

Oftest vil en vedblivende eller ikke-behandlet kranieskævhed blive skjult af håret.

Sundhedsstyrelsen har nogle anvisninger til, hvordan man kan undgå skævt kranie (fra side 12)

Utrøstelig gråd

En kiropraktisk babybehandling er tilpasset den lille baby og foregår ved et let tryk.

I 2010 blev ca. 7000 babyer behandlet hos en kiropraktor (kilde Danmarks statistik). Det svarer til, at ca. 11 % af alle babyer, som bliver født i Danmark hvert år, bliver tilset af en kiropraktor.

Måske ville endnu flere forældre forsøge at få deres babys gråd eller skævhed afhjulpet hos en kiropraktor, hvis ikke der var en fordom om, at en kiropraktisk behandling er voldsom. Men det er den slet ikke. En kiropraktisk babybehandling er tillpasset den lille baby og foregår ved et let tryk. Den minder ikke om en kiropraktisk voksenbehandling, hvor der somme tider skal bruges lidt kraft til at løsne et stift led eller muskel.

En kiropraktisk behandler bliver tilpasset til den enkelte patient afhængig af alder og fysik.
Hos det helt spæde barn kan behandlingen minde om en gymnastiklignende bevægelse.
Behandlingen foregår ved en let bevægelse af barnet eller et let tryk med fingerspidserne.
Kiropraktoren behandler ved at øge bevægeligheden i både fastlåste led og spændte muskler.

Seniorforsker Lise Hestbæk, Syddansk Universitet udtaler til 24 timer, at forældre i dag ikke bare accepterer tingenes tilstand, hvis deres barn har kolik.
»Ligesom vores bedsteforældre accepterede at få slidgigt i hoften og dermed gangbesvær, når de nåede en vis alder, så accepterede man tidligere barnets gråd, for det går vel over igen’. I dag skal vi have nye hofter, og kolik’ skal behandles, hvis der er mulighed for det. Det synes jeg sådan set er en positiv udvikling – specielt hvis man kan forebygge nogle senfølger«, siger hun til 24timer.”

”Mit håb er, at alle babyer bliver tilset af en kiropraktor indenfor de første 4 uger af babyens levetid. En baby bliver tilset af en læge for at se om det velfungerende, når det bliver født. Derefter er det ofte sundhedsplejerskens ansvar at vurdere babyens funktion af led og muskler. En screening af alle babyer ville angiveligt kunne medføre mindre ufrivillig gråd hos babyer og meget mindre frustration hos de nybagte forældre.”

Amning

Problemer med amning er en af de mest frustrerende problemer for en familie med en lille ny baby. Der findes mange teorier om, hvordan amningen bliver god, og ofte har hver faggruppe deres mening og gode råd om, hvad der skal til, for at amningen bliver succesfuld.Nederst på siden er et link til anbefalinger fra Fødegangen på Kolding Sygehus. De har fået en præmie, for at være det bedste sted i Danmark til at få gang i amningen.

Som kiropraktor er vi klar over, at ammeproblemet kan være meget komplekst og bestående af mange delproblemer.I klinikken ser vi mange babyer, som græder, når de skal til at die. Selv om der ikke er tvivl om, at de er sultne, og de tidligere har diet, så er det en kamp hver eneste gang de skal lægges til. Moderen har svært ved at lægge babyen til brystet, fordi babyen græder og laver afværge-bevægelser.

Årsagen til afværgebevægelsen kan være, at babyen får ondt når det skal dreje munden mod brystet. Enten fordi det f.eks. gør ondt i nakken at dreje hovedet i brystets retning eller fordi det gør ondt at bøje hovedet fremover.

Somme tider klares problemet ved at ændre ammestilling – til tvillingestilling eller ved at ligge ned så babyen ikke bliver holdt, men kan ligge ved siden af moren.Problemet kan også afhjælpes ved kiropraktisk behandling af babyen. Ved at afhjælpe et evt. biomekanisk dysfunktionsproblem / fastlåsning i nakke- eller rygsøjle, kan man forbedre nakke-bevæge-problemet.

Det kan måske undre, at et så lille menneske kan have en fastlåsning i nakke- eller rygsøjlen, men nedenfor er listet nogle af årsagerne:

 • Trangt med plads i livmoderen
 • Er taget med sugekop
 • Er taget med tang
 • Måtte ’presses ud’ med eksternt tryk på maven
 • Var udsat for manuel træk (fx vanskelig skulderforløsning)
 • Er født ved kejsersnit
 • Er født med ansigtet først / stjernekikker
 • Sædefødsel
 • Fødselsvægt større end 4000 g
 • Meget hurtig fødsel

Det er vigtigt at pointere at amning skal være en nydelse for alle i familien.På linket for fødegangen på Kolding Sygehus kan du læse om deres gode råd:
Sygehuset Lillebælt

Ligge på maven

Der skal ikke herske tvivl om, at det er godt at træne babyen i at ligge på maven. Det træner muskulaturen i nakke og ryg. Men nogle babyer vil bare ikke ligge på maven mere end et øjeblik. Så begynder de at blive urolige, begynder måske at skrige. – Og det er lige meget, hvad forældrene prøver, så fungerer det ikke.

Den mest sandsynlige årsag til, at barnet/babyen ikke vil ligge på maven er en biomekanisk dysfunktion i nakke- eller rygsøjlen. Barnet har ondt i nakken, når det skal løfte hovedet op. I sjældnere tilfælde er det fordi det gør ondt imellem skulderbladene eller i lænd/bækken. Men det gør simpelthen ondt på barnet at ligge på maven. Det svarer til en voksen, der har ondt i nakken og ikke kan sove på maven, fordi det gør ondt at dreje hovedet.

Hvis barnet ikke har andre problemstillinger kræver det ofte kun få behandlinger hos en kiropraktor, så kan barnet ligge på maven igen uden problemer.

Det skal dog bemærkes, at det i starten kræver ekstra opmærksomhed og træning, fordi barnet er vant til, at det gør ondt at ligge på maven, og derfor nærmest pr. refleks undgår mavestillingen.

Endvidere er barnet bagud i forhold til sin alder. Dvs. det synes det er for kedeligt at skulle træne, nærmest med hovedet ned i underlaget. Derfor hjælp barnet lidt på vej ved at løfte overkroppen op med et håndklæde. I løbet af 7- 10 dage har barnet fået interesse for at ligge på maven, og håndklædet kan fjernes igen.

Håndklædet skal foldes
• Så babyens arme kan bevæge sig frit
• Så tykt som halvdelen af babyens overarms højde, når det er trykt sammen af babyens vægt
• Så det fylder fra babyens øvre brystkasse til babyens navle

Køre i bil

Der må aldrig herske tvivl om, at sikkerhed er det vigtigste. Og selv om politiet fra tid til anden noterer forældre for ikke at have spændt deres børn fast, så tror jeg, det er de færreste, som ikke spænder deres baby fast i bilen.

Vi anbefaler at bruge en (auto-)lift. Det findes godkendte lifte, hvor barnet kan ligge fladt ned under hele kørslen. Barnet er spændt fast med sele, men man kan vælge at stabilisere hovedet med et håndklæde eller lignende på hver side. Ved påkørsel undgår barnet en piskesmældsskade, fordi kraftpåvirkningen fra sammenstødet bliver fordelt på hele kroppen.

Vi havde en søn på 8, som midt på sommerferien fik akut hold i nakken. På trods af vi ikke er kunder fik Morten lavet et hul i kalenderen til ham. Min søn er meget skeptisk for nye behandlere og er en smugle bange for kiropraktik – men Morten brugte bare den tid det krævede. Han var så god og tog sig tid til at vise og forklare hvad han gjorde – så min søn på vejen ud proklamerede, at Morten var verdens bedste kiropraktor. Tak for excellent service og børne forståelse!

Christina B.

Vi kom med et spædbarn der både havde problemer med at ligge på maven, kunne ikke holde hovedet, amme problemer og kunne ikke komme af med afføring – Alt sammen blev løst på 5 behandlinger af et kompetent behandler team og vi har nu den gladeste dreng der udvikler sig i en rivende fart.

Kate Hansen