Henvisning

Du kan blot anbefale patienten at opsøge klinikken, eller du kan lave en skriftlig henvisning. Hvis du laver en skriftlig henvisning, vil du modtage en kort epikrise/vurdering.

Fra primær til sekundær sektor

Sidder du med en patient, der skal sendes videre til sekundærsektor, er du velkommen til at rekvirere en vurdering fra os. Hvis vi tænker, at en henvisning til sekundærsektor vil være relevant, vil vi ofte sende en EDI med vores vurdering

Det gode patientforløb

Som læge vil man opleve patienter, der ved behandling ved kiropraktor eller fysioterapeut har fået mere ondt eller er blevet usikre på forløbet eller diagnosen. De opsøger dermed dig for hjælp og vurdering. Da det ikke er nødvendigt med lægehenvisning til kiropraktor, vil der komme patienter, du ser for første gang med nuværende problemstilling.

Hvis du er i tvivl om valg af behandling eller diagnose er korrekt, opfordrer vi dig til at kontakte os eller rekvirere en vurdering. Det er vores erfaring, at dette giver de bedste patientforløb.

Til andre behandlere

Samarbejde er vigtigt for os og vi støtter altid din valgte behandling, hvis du inddrager os. Hvis der er specielle, meget svære patienter/problemstillinger, vil vi med patientens samtykke konferere patienten med dig.

Du er altid velkommen til at ringe og konferere en patient med os. Dette vil ofte give et bedre forløb for patienten. Vær opmærksom på, at patienten skal give samtykke.

Miniguide til henvisning til os

Kommunikationen skal som hovedregel foregå elektronisk via godkendte MedCom-standarder. Telefonisk kontakt kan i særlige tilfælde også komme på tale. P.t. eksisterer ikke særskilte MedCom-standarder for kommunikation mellem kiropraktorer og praktiserende læger. Derfor anvendes de standarder, der er udarbejdet til brug for speciallæger:

  • Ydernummer: 751685
  • Speciallægehenvisning (REF06), der formidles via DNHF eller sendes direkte til kiropraktorens lokationsnummer (vores lokationsnummer: 5790000228898)
  • Speciallægeepikrise (DIS07) ved kommunikation med praktiserende læge
  • Korrespondancebrev (DIS91), der kan benyttes til ad hoc kommunikation og til deling af oplysninger fx blodprøvesvar og lign.
  • Billeddiagnostisk epikrise (DIS05)