Principper og værdier i Kiropraktisk Center Sydfyn

Vi er en moderne, velfungerende klinik, hvor patienterne skal føle sig velkommen og taget alvorligt. Vi undersøger alle problemstillinger, og sætter altid god tid af til at gennemgå de ting, der bekymrer dig.

Tillid og respekt:

 • Vi er din faglige rådgiver med respekt for din integritet.
 • Vi er lydhøre og ønsker at høre din mening og tanker om din egen situation.
 • Vi værner om tavshedspligten og fortroligheden.

Høj faglighed:

 • Vi tilstræber høj faglighed og alle ansatte i klinikken modtager løbende efteruddannelse.
 • Den enkelte konsultation og behandlingsplan tager udgangspunkt i dine målsætninger.
 • Vi er specialister i bevægeapparatet og samarbejder med andre faggrupper som praktiserende læge og fysioterapeut.
 • Vi gør os umage og har ambitioner om at være en klinik i udvikling.
 • Et kompliceret rygforløb med flere aktører nødvendiggør en tovholder, der har et samlet overblik over udviklingen og sikrer kontinuiteten i behandlingen – dette er en rolle vi bestræber os på at udfylde, og vi informerer typisk din læge flere gange igennem sådan et forløb. Læs mere her: www.danskkiropraktorforening.dk
 • Klinikken er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

Omsorg:

 • Vi er der, hvis/når det bliver svært.
 • Vi er opmærksomme på at støtte og følge patienter og deres pårørende ved alvorlig sygdom.
 • Vi som mennesker kan have gode og svære tider igennem livet. Vi tilstræber at være til stede, når patienten har behov for os uanset problemstillingen.

Hvad du som patient kan forvente af os

 • Vi tilstræber at yde den bedst mulige behandling og service inden for de givne rammer.
 • Du må gerne komme med mere end én ting. Vi behandler mennesker i klinikken, ikke kropsdele eller diagnoser.
 • Vi er lydhøre overfor kritik.
 • Utilsigtede hændelser skal vi lære af. Du kan ved personlig kontakt eller via vores hjemmeside skrive til os, hvis du har oplevet noget utilsigtet.
 • Din feedback er vigtig for os.

Forventninger til dig som patient

 • Du kommer til den aftalte tid – specielt af hensyn til medpatienter
 • Du har forståelse for, at der kan opstå akutte problemer hos andre medpatienter, som kræver mere af vores tid, hvorfor der indimellem kan opstå ventetid..

Tilgængelighed:

 • Du har flere muligheder for at kontakte os i klinikken: telefonisk, på e-mail eller ved online booking.
 • Hvis du skriver på Facebook, vil beskeden blive læst af en af kiropraktorerne, men vi kan ikke tilgå din journal eller anden fortrolig information dér.