Privatlivspolitik

Før du modtager sundhedsydelser i Kiropraktisk Center Sydfyn, Centrumpladsen 21, 5700 Svendborg, CVR 15277645, er vi forpligtiget til at lagre data om dig.

Data anvendes til følgende formål
Data indsamlet ved konsultation i Kiropraktisk Center anvendes til at udføre den bedst mulige behandling.

Dataopbevaring og sletning
Kiropraktisk Center opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordning og databeskyttelsesloven.
Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver gemt i henhold til bekendtgørelse om Journalopbevaring ved Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvem har adgang til data
Alt kontraktansat personale i Kiropraktisk Center har adgang til journaloplysninger.

Behandlingsgrundlag
Kiropraktisk Center er forpligtiget til at lagre disse oplysninger af følgende årsager:
– For at vi kan gennemføre et behandlingsforløb med dig
– For at vi kan overholde en retslig forpligtigelse i henhold til Journalføringsbekendtgørelsen ved Styrelsen for Patientsikkerhed og Persondataforordningen.
– For at du kan få sygesikringstilskud til behandlingen fra Region Syddanmark

Modtagere
Kiropraktisk Center kan kun videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:
– Ved dit samtykke hertil.
Kiropraktisk Center har indgået databehandleraftaler med følgende databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:
– Kortermann – IT
– KirPacs(røntgenopbevaring)
– Onis(røntgenopbevaring)
– VNS-Service(røntgenservice)
– ClinicCare(journalsystem)
– Regionen
– Udbydere af forsikringer

Opbevaring
Kiropraktisk Center opbevarer dine personoplysninger efter gældende lovgivning om sundhedsdata.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte Kiropraktisk Center for at få oplyst hvilke personoplysninger vi ligger inde med om dig.
Hvis der er fejl i de oplysninger vi har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet)
Hvis du ønsker at klage over Kiropraktisk Centers behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk

Persondataansvarlige i Kiropraktisk Center er medejerne heraf.