Håndledssmerter

Smerter i håndled, hånd og fingre ses nogle gange efter fald og sportsskader, men kan også være grundet længerevarende overbelastning af senerne eller gradvist tiltagende ubehag som følge af gigtsygdomme. Hvis man oplever sovende fornemmelser i fingrene, kan det være tegn på irritation af en nerve enten i hånden, armen eller nakken.

Ofte vil den indledende samtale give kiropraktoren en god idé om, hvad problemet er, hvilket så suppleres med en fysisk undersøgelse. Ved håndsmerter findes årsagen ofte der hvor smerten er – dog kan årsagerne være mange, så kiropraktoren kan derfor finde på at undersøge og teste forskellige strukturer både i hånden, armen og nakken for at finde ud af hvor problemet kommer fra.

 

Behandling afhænger af årsag

Behandlingen af håndsmerter afhænger af årsagen, men kan til de typiske problemer omfatte rådgivning og passende aflastning, muskel- og senebehandling, genoprettelse af bevægeligheden i håndens led og eventuelt simple genoptræningsøvelser.

Nogle af de tilstande som giver smerter i hånden, kan kiropraktoren hjælpe med, mens andre kræver medicinsk behandling eller operation. Af og til kan det derfor være nødvendigt at henvise til supplerende undersøgelser hos læge eller anden specialist for at vurdere omfanget af diagnosen og yderligere behandlingsmuligheder.

Du kan se flere forskellige typer af håndsmerter herunder.

Overbelastning af sener

Der er mange sener, senetilhæftninger og seneskeder omkring håndled og fingre, som potentielt alle kan blive inflammerede (betændte uden bakterier). Overbelastning kan skabe smerter og hævelse og kommer typisk efter gentagne ensidigt arbejde over længere tid.

Afhængigt af hvor overbelastningen sidder, vil behandlingen typisk bestå i aflastning og eventuelt øvelser til at genoprette håndens funktion. Nogle kan have gavn af antiinflammatorisk medicin indtil smerterne har aftaget.

Carpaltunnelsyndrom

Carpaltunnelsyndrom skyldes afklemning af medianus-nerven, som løber igennem håndleddet. Symptomerne er typisk føleforstyrrelser, smerter og nedsat kraft i tommel-, pege- og langefinger. hvilket især kan genere om natten. Ofte ved man ikke præcist hvorfor det kommer, men tilstanden kan komme i forbindelse overbelastning af senerne, overvægt, graviditet, diabetes og forandringer efter knoglebrud i hånden.

Andre tilstande kan ligne symptomerne på carpaltunnelsyndrom, så det er væsentligt at blive undersøgt for at finde den rette behandling og håndtering.

Det er som regel nødvendigt at justere eller afholde sig fra bestemte aktiviteter i en periode, så nerven kan få ro. Prognosen er generelt god. Der findes forskellige behandlingstiltag, som man kan afprøve – dog er det ikke alt, som virker lige godt på alle. I sværere tilfælde kan man tilbyde operation, men ved lettere tilfælde bør man ikke lade sig operere.

Gigt / artrose

Slidgigt (artrose) dækker blandt andet over ujævnheder og nedsat plads i kroppens led.

Slidgigt kommer gradvist med alderen og alle får det i større eller mindre grad – dog kan der være stor forskel på hvor mange gener det giver fra person til person. Ofte vil der være et mønster af smerter ved begyndende aktivitet, så lindring efter nogen tid og så tiltagende smerter ved fortsat aktivitet.

Slidgigt i hånden rammer typisk fingrenes mellem- og yderled samt tommelfingerens grundled, hvilket kan medføre smerter, stivhed og følelse af nedsat kraft.

Det er særligt vigtigt, at man bevæger fingrene, hvis man har slidgigt, og samtidig tilpasser belastende aktiviteter. Ledfrigørende behandling og øvelser hos kiropraktoren fjerner ikke selve slidgigten, men kan hjælpe med at optimere bevægeligheden og få ro på smerterne.

Leddysfunktion i håndrodsknogler

Der sidder 8 knogler i håndroden, som skal kunne bevæge sig i forhold til hinanden og ligesom i resten af kroppen, kan der komme irritation og nedsat bevægelse i leddene imellem, Man kan opleve lokale smerter i håndroden og stivhed som f.eks. kan give besvær med at tage armbøjninger. Målet med behandlingen er at optimere bevægeligheden i håndroden ved hjælp af ledfrigørende behandling eventuelt suppleret med simple øvelser.